پاورپوینت در مورد توسعه صنعت سرمايه گذاری ايران
پاورپوینت حسابداری ملی
پاورپوینت در مورد مجموعه شعرهایی از شاعران مختلف در مورد ماه محرم و حوادث آن که در این شعرها کلمه وارث معنا و مفهوم متعددی دارد
پاورپوینت در مورد تعريف مديريت در فرهنگهای مختلف
پاورپوینت در مورد انسان معاصر و فرهنگ مهدويت
پاورپوینت تجارت الکترونیک
پاورپوینت درر مورد رهبري و ویژگیهای رهبر و مدیر از نظر علمی و در روایات اسلامی
پاورپوینت درس دوم پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت درس اول پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست یازدهم